Seyahat Bilgileri

Seyahat Bilgileri

Rezervasyon ve Check-in İşlemleri
Seyahatiniz için, iç hatlarda uçağın kalkış saatinden en az bir saat önce, dış hatlarda ise uçağın kalkış saatinden iki saat önce havbblanında olmaya özen gösterin. Check-in işlemleri dış hat uçuşlarımızda kalkış saatinden 45 dakika, iç hat uçuşlarında ise 30 dakika önce sona ermekte olup, check-in kapanış süreleri bazı havalimanlarında daha erken olabilir. Belirtilen check-in kapanış sürelerinden önce biniş kartınızı almış olmanız ve bagajlarınızı teslim etmeniz gerekmektedir.

Bagaj Bilgisi
Yolcularımız için tanınan serbest bagaj hakkı biletlerin üzerinde belirtilir ve genelde 20 kg ile sınırlanır. Bu limiti aşıyorsanız, check-in kontuarında fazla bagaj ücreti ödemeniz gerekmektedir. Ayrıca yolcu beraberinde taşınacak her bir parça bagaj ağırlığının 32 kg'ı kesinlikle aşmaması gerekmektedir.

Kabinde yanınızda bulundurmak istediğiniz el bagajınızın ağırlığının 8 kg ve boyutlarının 20x40x55cm.'yi geçmemesi gerekmektedir.

El bagajının dışında kabinde taşınmasını istediğiniz özel müzik aletleri ve beraber taşınması zorunlu hassas kıymetli eşyalar için sığabilecek sayıda ayrı koltuk satın almalısınız. Bu durumda, bagajınız her bir koltuk için 75 kiloyu aşmamalı ve koltuğa sığabilecek ölçülerde ve uygun ambalajlı olmalı.

Kayıp eşya prosedürleri
Kendi adına bagaj etiketi ibraz edemeyen yolcularımıza karşı hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
Check-in işlemleri sırasında isim etiketini eksiksiz olarak doldurduktan sonra bagajınızın üzerine takmalısınız.
Meydana gelen bagaj aksaklıklarında bilgi alınabilecek yetkili merkez;


Tailwind Havayolları, Yer İşletme Müdürlüğü

Telefon: (+90 ) 212 465 38 77 
Faks: (+90 ) 212 465 38 79

E-Posta: lost.found@tailwind.com.tr

Kayıp Bagaj
Bagajı çıkmayan yolcularımız aynı gün varış salonunu terk etmeden ilgili yer hizmetleri şirketinin İstasyon Kayıp Eşya Ofislerine; Varsa Seyahat bileti veya uçak biniş kartı, Bagaj etiketi veya Kimlik (Hüviyet, pasaport), ile müracbbt ederek Kayıp Bagaj Raporu (PIR) tutturmalıdır. Bulunan bagajın en kısa süre içinde yolcuya teslimi ücretsiz olarak sağlanır. İlk beş gün kayıp bagajın araştırılması İstasyon Kayıp Eşya Ofislerinin sorumluluğundadır.
İlk beş gün içinde bulunamayan bagajlar için;
- PIR,

- Bagaj etiketi,
- Seyahat bileti veya uçak biniş kartı
- Kimlik,
- Talep formu,
temin edilerek dosya Merkezi Kayıp Eşya Müdürlüğü'ne gönderilir. Burada yapılacak olan maksimum bir aylık arama süresi içinde bulunamayan kayıp bagaj dosyaları tazminat işlemi için Sigorta Müdürlüğü'ne gönderilir. Kayıp bagaj için Varşova Konvansiyonu/Lahey Protokolü hükümleri gereğince kilogram başına 20.-USD ödeme yapılmaktadır.
Hasarlı veya Eksik Bagaj: Bagajın hasarı anında fark edilecek (teker veya kulp kırılması, yırtılması ve içinde eşya eksilmesi) türden ise aynı gün varış salonunu terk etmeden ilgili yer hizmetleri kuruluşu İstasyon Kayıp Eşya Ofislerine;
- Seyahat bileti,
- Bagaj etiketi,
- Kimlik,
ile müracaat edilerek hasarlı bagaj ve/veya eksik eşya raporu tutulur.

Anında fark edilemeyen hasar ve eksik olayları için; seyahat tarihinden itibaren yedi gün içinde bizzat veya yazılı müracaatta bulunulması gerekmektedir.

Geç Teslim
Aksaklık nedeniyle bagajını geç teslim alan yolcularımız, bagajlarını teslim aldıkları tarihten itibaren yirmi bir gün içinde taşıyıcıya bizzat veya yazı ile müracbbtta bulunmalıdırlar.
Not: Bagajın içerisinde kırılabilir ve bozulabilir maddeler, elektronik aletler, müzik aletleri, ilaçlar, değerli eşyalar (para, mücevherat, ticari ve kıymetli doküman, pasaport ve kimlik v.b.), tehlikeli maddeler (ateşli silah, mermi, kimyasal nitelikli madde v.b.) bulundurulamaz. Bu tür eşyaların kaybından veya zarar görmesinden taşıyıcı sorumlu tutulamaz.

Evcil Hayvan

Evcil hayvan; geçerli aşı ve sağlık sertifikasına, giriş izinlerine ve/veya transit ülkelerince istenen diğer belgelere sahip olan, özel kafes içerisinde taşınabilecek belirlenen ölçülere haiz olup yırtıcı ve tehlike arz etmeyen kedi, köpek türleridir.

Prosedür

Uçaklarımızda yolcunun yanında taşınabilen evcil hayvanlar için sayı ve tür kısıtlamaları uygulandığından, bunların taşınması rezervasyon yapılması ile mümkün olur.
Evcil hayvan taşımacılığı, ülkelerin evcil hayvan giriş, çıkış ve transit geçişi ile ilgili kanunların hükmü altındadır. Bazı ülkeler yolcunun yanında evcil hayvan giriş, çıkış ve transit geçişine izin vermemektedir. Detaylı bilgi için lütfen rezervasyon veya tur operatörünüz ile bağlantı kurunuz.
Evcil hayvan taşımacılığı ücrete tabidir. Bu ücret bagaj teslimi sırasında kafes ve hayvan beraber tartılarak tespit edilir.
Kabinde taşınması istenen evcil hayvanlar, mutlak surette evcil hayvanın sahibi tarafından temin edilen 55 x 40 x 20 cm ölçülerdeki kafeslerde taşınmalıdır.
Kabinde taşınacak evcil hayvanların kafesleri ile birlikte tartıldıklarında, ağırlıklarının 6 kg.'ı geçmemesi gerekir. 6 kg.'ı geçiyorsa kargo kompartımanında taşınır.
Kafesin üzerinde, yolcunun ve hayvanın ismini belirten bir etiket olmalıdır.
Evcil hayvanın sağlıklı, zararsız, temiz ve kokusuz olması gerekmektedir. Hayvanın durumu şüpheli görülürse, (Huzursuz, saldırgan, hastalıklı vb.) istasyon görevlileri tarafından uçuşa kabul edilmeyebilir.
Evcil hayvana ait sağlık belgesi, aşı kâğıdı ve kimlik uçuşa kabul işlemleri sırasında ve istenildiği zaman gösterilmek üzere yolcunun yanında bulundurulmalıdır.

Refakatsiz Çocuk Yolcu
6 yaşından gün almış ve 12 yaşından gün almamış çocuk yolcularımız TWI seferlerinde refakatsiz olarak seyahat edebilir. Ancak;
Refakatsiz çocuk yolcumuzun seyahati, ebeveyn veya kanuni temsilcisinin iznine bağlıdır.
Seyahatinin tüm parkurlarına ait rezervasyonlarının onaylanmış olması gerekir.
Refakatsiz çocuk Taşıma Yetki Belgesi formu doldurulur, ebeveyn veya kanuni temsilcisine imzalatılır.
Refakatsiz çocuk yolcumuz, uçağın kalkış saatinde boarding görevlisi tarafından uçağa götürülerek kabin amirine teslim edilir.
06 - 12 yaş arası çocuk refakatsiz uçabilir, ancak talep halinde yanına refakat kabin memuru verilebilir.

Refakatli Bebek ve Çocuk Yolcu
Seyahat Prosedürü

Üç yaşından gün almış ve altı yaşından gün almamış çocuk yolcularımız ebeveyn/yetkili veya Refakat Kabin Memurunun beraberinde seyahat edebilir. Örneğin 01.06.2005 tarihinde doğmuş bir çocuk 01.06.2011 tarihine kadar refakatsiz uçamaz.

 • Refakat Kabin Memuru en fazla iki çocuk yolcuya refakat edebilir, ama birden fazla bebeğe refakat edemez.
 • 2 yaşından küçük çocuk ile uçan ebeveyn/yetkilinin talebi halinde Refakat Kabin Memuru verilebilir.
 • Refakatli Çocuk Yolcularımızın seyahat talebinin uçuştan 48 sbbt önce yapılması gerekmektedir.
 • Talepte Refakatli Çocuk yolcunun konuştuğu lisan belirtilir.
 • Refakat Kabin Memuruna ilişkin tüm masraflar yolcuya aittir.
 • Refakatli Çocuk Yolcu sadece ebeveyni veya ebeveyn tarafından yetkili kılınan kişi/kişilerce teslim alınır veya teslim edilir. Ayrıca ebeveyn tarafından belirlenen yetkili kişinin Noterle birlikte tanzim edecekleri Yetki Belgesini uçuş gününde Şirketimize ibraz etmesi gereklidir.
 • Refakatli Çocuk Taşıma Yetki Belgesi karşılıklı olarak doldurulur ve imzalanır.
 • Refakatçi Kabin Memuru, uçuş sbbtinden en az yarım sbbt önce check-in mahallinde bulunur.
 • Çocuk yolcunun ebeveyn/yetkilisi, uçak kalkana kadar havbblanında beklemek zorundadır.

Hamile Yolcu
 • Yirmi sekiz haftayı (yedi ay) doldurmamış olan hamile yolculardan rapor istenmez.
 • Tek bebeğe hamile yolcuların 28 haftadan - 36 haftaya kadar kendi doktorundan aldığı "Uçakla seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur" ibaresi yer alan raporu ile seyahatine izin verilir. 36 haftadan sonra ise doktor raporu olsa dahi seyahatine izin verilmez.
 • İki veya daha fazla bebeğe hamile yolcuların 28 haftadan - 32 haftaya kadar kendi doktorundan aldığı "Uçakla Seyahatinde Herhangi Bir Sakınca Yoktur" ibaresi yer alan raporu ile seyahatine izin verilir. 32 haftadan sonra ise doktor raporu olsa dahi seyahatine izin verilmez.
 • Doktor raporunun tarihi yedi günden eski olamaz.
 • Raporu düzenleyen doktorun rapor üzerinde adı soyadı, diploma numarası ve imzası mutlaka olmalıdır.

Bebek Yolcu Kabulü ve Taşıma Kuralları
Bebek yolcuların üç yaşına erişmemiş olması gerekir. (0-24 ay dahil)
Bir ebeveyn en fazla bir bebeğe refakat edebilir. İkinci bebek için mutlaka 18 yaşından büyük ayrı bir refakatçi olması gerekir.
Bebek yolcular doğumlarından itibaren ilk 48 sbbt içerisinde uçuşlarımıza kabul edilmez.
2 - 7 günlük bebekler "Uçakla seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur" ibaresinin yer aldığı doktor raporu ile uçuşa kabul edilirler.
Sekiz günlük ile iki yaşını bitirmemiş bebek yolcular sadece ebeveyn/yetkili ile refakatli olarak seyahat edebilir. Refakat hostesi tahsis edilmez.
Sekiz günlük dâhil ve yedi yaşından gün almamış bebek ve çocuk yolcular uçuşlarımıza refakatsiz kabul edilmez.
Uçak İçi Hizmetler
Uçak İçi Hizmetler

Siz değerli yolcularımızın uçuş memnuniyeti bizim için en değerli unsurdur. Yolculuğunuzun başlangıcından bitişine kadar sizlere güler yüzle hizmet verecek olan uçuş ekibimizin temel ilkesi konfor ve güvenliğinizi sağlamaktır.

Kabin personelimiz sizleri uçağa binişinizde karşılayacak ve yerlerinize oturmanızda yardımcı olacaktır. Çocuklu, yaşlı ve diğer özel yolcularımız için gereken hassasiyet gösterilecek olup ihtiyacı olan yolcularımıza yastık ve battaniye dağıtılacaktır.
Koltuk ceplerinde yer alan zengin içeriği ve görselliği ile sizlere sunmuş olduğumuz dergimiz Tailwind Magazine'i okumaktan keyif alacağınız umuyoruz.
Ayrıca seyahatiniz boyunca sizlere uçuş güzergahı ve diğer konularda bilgilendirici anonslar yapılacaktır.

Verdiğimiz hizmetimizin sürekli gelişimi için sizlerin görüş ve önerileri bizler için çok değerlidir. Bu nedenle uçuşlarımızda dağıtılacak olan ANKET formlarını doldurarak bizlere yardımcı olmanızdan mutluluk duyacağız. TWI ile yapacağınız seyahatlerinizde koltuklarınıza yaslanıp bizimle seyahat etmenin keyfini çıkarın.


İkram
İkram Servis Konseptimiz Tur Operatörü talepleri doğrultusunda belirlenmiş sıcak yemek veya sıcak sandwich olarak özen ve güler yüzle sunulacaktır. İkram servisi öncesi alkollü/alkolsüz içecek ve ikram servisi sonrası çay-kahve servisi yapılmaktadır. Alkollü içecek seçeneklerimiz bira, şarap (beyaz-kırmızı),viski, rakı, votka, cin v.s. olup ücret karşılığında servis edilmektedir.

Özel İstekleriniz Bizim İçin Önemlidir
Özel yemek talebiniz var ise Tur operatörünüze başvurabilir veya Yolcu Hizmetleri sayfamızdan seçim yapabilirsiniz. Uçuş öncesi sipariş ettiğiniz özel yemeğinizi Check-in esnasında teyit ediniz.

Vejeteryansanız;
VGML: (Vegetarian Meal)

Herhangi Bir Sağlık Sorununuz Varsa
DBML: (Meal for Diabetics) Diyabetik Yemek GFML: (Gluten Free Meal Glutensiz KSML: (Kosher Meal) Koşer Yemeği MOML: (Muslim Meal) Müslüman

Duty Free
Yemek servisimizin bitiminde Duty Free hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Duty Free magazin dergisinde ürün çeşitlerimiz ve fiyatları yer almaktadır. Tailwind ile yolculuğun keyfini çıkarırken bir yandan da sevdiklerinize dilediğiniz hediyeleri alma şansınız bulunmamaktadır. Uçakta satışa sunulan ürün çeşitliliği stoklarla sınırlıdır. Ödemeleriniz peşin veya Visa-Card / Mastercard kredi kartlarından herhangi biriyle yapabilirsiniz.

Güvenlik Bilgileri

GÜVENLİK BİLGİLERİ;

Tailwind Havayolları Güvenlik Politikası;
Ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından şart koşulmuş gereklilikleri ve kuralları, aynı zamanda şirket prosedürlerimizi de dikkate alarak tüm operasyonlarımızın güvenliğinden ve kontrolünden emin olmaktır.

 

GÜVENLiK KONTROLÜNDEN GEÇMEYİ KABUL ETMEYEN YOLCULAR

Yolcu(lar) güvenlik kontrolünden geçmeyi kabul etmezse uçağa biniş yapmalarına müsaade edilmez.‘Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı / 10.Baskı /

 

YOLCU KABUL İŞLEMLERİ

Yolcu kabul bankolarında yolcu kabulu esnasında sadece seyahat edecek olan yolcu(lar) ve bagaj(lar)ı için işlem yapmaktadır. Güvenlik kuralları nedeniyle seyahat edecek olan her yolcu kendi bagajları ile birlikte yolcu kabul bankolarına başvurmak zorundadır. Bu kurala uymayanların uçuşa kabul işlemleri gerçekleştirilmez.

 

YOLCULUK SIRASINDA GÜVENLİĞİNİZ İÇİN;

Tüm uçuş boyunca, taşınabilir telefon ya da telsiz cihazları, CD-çalar, radyo ve televizyon alıcılarının kullanılması  kesinlikle yasaktır.


İniş ve kalkışlarda ve 'Kemerlerinizi bağlayınız' ikaz ışıkları yanarken, taşınabilir radyo, elektronik oyunlar, dizüstü bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlar uçağınızın bilgisayarlarında kayıtlı bulunan uçuş için gerekli tüm bilgilerin silinmesine neden olacağı içinkullanılamaz.
Uçaklarımızda 'Medical' sertifikalı oksijen tüpleri bulunduğu için, yolcularımızın beraberindeki oksijen tüpleri uçağa kabul edilmemektedir.

 

Bagaj Güvenliği Uyarıları

Lütfen, kendi güvenliğiniz için bagajlarınızı kendiniz hazırlayınız ya da hazırlanmasına nezaret ediniz. Bagajlarınızı hazırlarken kapalı kutu, paket ve tüm ambalajları kontrol etmeye özen gösteriniz. Ayrıca, başkasına götürülmek üzere size verilen hiçbir eşyayı kesinlikle kabul etmeyiniz.

 

UÇAK KABİNİNE VEYA ARINDIRILMIŞ SALONLARA SOKULMASI YASAK OLAN MADDELER;

A-Silahlar ve ateşli silahlar
Tüm ateşli silahlar ve bunların taklit veya benzerleri
B- Sivri uçlu silahlar ve keskin malzemeler
Her türlü yaralayıcı keskin ve sivri malzeme
C- Zarar verebilecek spor malzemeleri
Her türlü sert veya esnek sopa, değnek ve cop çeşitleri
D- Patlayıcı ve yanıcı malzemeler
E- Kimyasal ve zehirli maddeler
Her türlü asitli, aşındırıcı ve çürütücü maddeler
zehirler, bulaşıcı ve biyolojik zararlı maddeler

UÇAKTA TAŞINMASI YASAK OLAN TEHLİKELİ MADDELER;
Yolcu üzerinde, kabin ve/veya kayıtlı bagajlarda aşağıdaki maddelerin taşınması yasaktır. Her türlü patlayıcılar, fünyeler, fitiller, fişekler, el bombaları ve mayınlar Gazlar (Propan ve bütan tipleri), İçinde gazolin ve metanol bulunan yanıcı likitler Radyoaktif malzeme (Tıbbi ve ticari izotoplar), Aşındırıcı malzemeler (cıva ve araç aküleri)


 

KAYITLI BAGAJDA TAŞINMASI YASAK OLAN MALZEMELER;
Kendi kendine ısı üretmesi riski olan elektronik sigara, dalgıç fenerleri, bataryalı lehim aletleri veya benzeri ürünler

 

DİĞER YASAKLANABİLECEK MADDELER;
Yukarıda belirtilmemiş ancak yerel güvenlik makamlarınca yolcu üzerinde, kabin ve/veya kayıtlı bagajlarda taşınmasında sakınca olduğu düşünülen maddeler.

AVRUPA TOPLULUĞU EL BAGAJI VE DUTY FREE UYGULAMASI
Havacılık Güvenliği çerçevesinde 06 kasım 2006 tarihinden itibaren yeni kurallar getirilmiştir;

                                                                                                                                                     

 

SIVI VE BENZERİ MADDELER UYGULAMASI;

Yolcunun el bagajında uçağa alabileceği sıvı ve benzeri maddeler sınırlandırılmıştır. Örneğin; jeller, spreyler, şampuanlar, losyonlar, kremler, diş macunları ve bu gibi)

Bu maddelerin herbirinin 100 ml ağırlığı geçmeyecek, muhteviyatı dışardan görünebilecek saydam ve ağzı açılıp kapanabilen ve sızıntıyı önleyici nitelikteki poşetlerin içinde olması ve toplam ağırlıklarının 1 litreyi geçmeme şartı getirilmiştir. Ayrıca bu ürünler yolcu tarafından bizzat el bagajından çıkartılarak kontrol için teker teker X-Ray röntgen cihazına konulacaktır.
İlaç ve bebek maması gibi özel gıda ürünlerinin kendine has muhafazada olmasına müsade edilmekle birlikte bunlarında el bagajından çıkartılarak diğer sıvı maddeler gibi kontrölleri yapılacaktır.

 

İlaçlar (Yolcunun kimliğini belirten bir reçeteye yazılı olmak veya yolcunun bu ilaçları kullanması gerektiğini belirten bir sağlık raporunun / belgesi ibrazı ile ve orjinal ambalajında olmak koşuluyla);
Bebek mamaları (Bebeğin de uçakta seyahat ediyor olması koşuluyla ve yalnızca yolculuk süresince ihtiyaç duyulabilecek miktara kadar);
Kontrol noktasında güvenlik görevlileri istisnai durumu belgelemenizi veya ilacı / mamayı / sıvıyı tatmanızı talep edebilir.

 

DUTY FREE / GÜMRÜKSÜZ ÜRÜNLER İLE İLGİLİ KURALLAR;       


Duty Free satışı sadece direkt yurt dışına uçacak yolculara yapılabilir. Eğer yolcu varış meydanından transit olarak ikinci bir meydana uçacak ise sıvı nitelikli duty free ürünü satın almamalıdır.
Duty Free mağazası personeli yolcunun biniş kartı ve pasaport kontrolünü yaptıktan sonra ürünü satın almasına müsaade edecektir. Satın alınan ürünlerin kendine has ağzı kapalı ve saydam poşetlerde olması, ayrıca içindeki ürünlerin alındığı günü ve mağazanın adresini belirten makbuzun dışarıdan görülecek şekilde poşetin dış kısmına zımbalanması şarttır. Yolcu schengen ülkeleri arasında bağlantılı uçuş yaparsa bu poşetlerin mührünün ve ağzının son uçuş noktasına kadar açılmaması gerekmektedir.
Türkiye gibi AB üyesi olmayan bir ülkeden sıvı nitelikli duty free ürünü alınmışsa ve ilk varış meydanından transit olarak ikinci bir meydana uçulacaksa, bu sıvı nitelikli ürünlere transit meydanda gümrük/güvenlik yetkililerince el konulmaktadır.

 

MÜSAADELİ SİLAH TAŞIMA;

Hava meydanlarına ve uçaklara silahla girilmemesi temel esastır. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun, silah ve bıçakların bulundurma ve taşıma kurallarını belirlemiştir. Ancak, terminal binalarından başlayarak kontrol altında tutulan tüm bölümlere, hava meydanı güvenliğinden sorumlu görevliler dışındakilerin silahla girmesine müsaade edilmez.

 

Hava meydanına gelen yolcuların ruhsatlı silahları indiği yerde yolcuya geri verilmek üzere; polis tarafından tutanakla teslim alındıktan sonra fişekten arındırılır, şarjör boş olarak yolcuya teslim edilir, fişekler ayrı poşete konularak silah ile birlikte açıldığında belli olan ve mukavemete sahip, kağıt, plastik veya kutu benzeri kilitli bir muhafazaya yerleştirilir ve sırası ile;

 

Tailwind Havayolları  tarafından hava meydanında bulunan bir özel güvenlik biriminden hizmet satın alınarak, şirketin silah taşıma yetkisine sahip özel güvenlik personeline, bu mümkün değilse,

Müsaadeli silah taşıma işinin, genel veya özel kolluk görevlilerinden hangisine yaptırılacağına Hava meydanı Mülki İdare Amiri başkanlığında toplanan Hava meydanı Güvenlik Komisyonu'nca karar verilir.

Bu uçakta giden silah miktarı varış noktasındaki silah teslim masasına Tailwind Havayolları'nın yetkilisince önceden bildirilir.

 

Görevli tarafından alınan bu silahlar, yolcuların bilmeyeceği ve ulaşamayacağı, uçağın kargo bölümünde diğer kargolardan ayrı ve kilitli bir bölümde muhafaza edilir.

Müsaadeli taşınan silahların, varış yerinde silah masasına intikali ve sahiplerine iadesi sürecinde, alınışı esnasındaki usul ve kaideler aynen uygulanır.

 

Yolcu beraberindeki müsaadeli silahlarda; silah kapasitesi kadar mermi ve ilave olarak en fazla 1 adet dolu şarjörün belirlenen usullerde uçaklarımızda taşınması prensiptir.

 

 

DEPORTEE YOLCU;

Bulundukları ülke sınırları içinde yasal kalış sürelerini geçirerek kaçak olarak yaşadıkları tespit edilen veya herhangi bir suçtan dolayı o an bulundukları ülkenin kanunlarına göre suç işleyip sınırdışı edilen yolcu türüdür.

Bu tip yolcuların geldikleri uçak şirketi ile gönderilmesi durumunda uçakta yer varsa Deporte yolcu bu uçakla ülkesine iade edilir. Eğer yer yoksa ilgili kısımda açıklandığı gibi fazla satış kaideleri uygulanır.

Formda yolcunun açık kimliği ve Deportee nedenleri belirtilmelidir. Tailwind Havayolları veya uçağın kaptanı bu tip yolcuyu gerekirse kabul etmemekle yetkilidir. Kaptan diğer yolcuların can güvenliğinden endişe duyması durumunda bu tür yolcunun uçurulmamasına karar vermekle şirket adına yetkili ve sorumludur. Bu nedenle uçuş ekibi,  bu tür yolcunun kendi uçaklarında taşınması planlandığından, ilgili uçuş bilet ücreti Deportee eden makam tarafından karşılanacağından, gerekli hallerde Deporte ye emniyet güçleri tarafından refakat edileceğinden emin olmalıdır.

Güç kullanarak uçakta seyahat etmeyi kabul etmeyen, başka bir havayolu tarafından uçuşa kabul edilmemiş, uçuş ekibi ve yolcuların can güvenliğini veya uçuş emniyetini tehlikeye sokabilecek, cezaevinden tahliye edilerek ülkesine gönderilen kişiler ancak polis gözetiminde veya bu tür görevler için özel eğitimli güvenlik elemanları ile özel muhafız veya koruma güçleri tarafından refakat edilir.

Bu konuda ilgili resmi otoriteler deporte'nin refakatli-refakatsiz seyahat edeceğini uçuşun mesul kaptan pilotu ile tespit ederek gerekli resmi görevli refakatçi olarak deporte ile birlikte uçağa tahsis edilir.

Deporte ye refakat edileceği tespit edildikten sonra bu görev için tahsis edilen memur, deporte'nin check-in işleminden uçuşun sona erip deporte'nin teslim edileceği makamlara veya uçuşun son anına kadar deportee yanında hazır bulunur.

  

INAD YOLCU;

INAD olarak adlandırılan yolcu genelde giriş yapmak istediği ülkenin yetkili makamları tarafından kabul edilmemiş (eksik evrak, sahte evrak veya vizesiz) ülkeye girişi kabul edilmeyen yolcudur.Ayrıca INAD pasaportun süresi dolmuş veya vizesiz olan ancak kendisine ülkeye giriş izni verildiğinde çalışma izni alma niyetinde olabileceğinden şüphe edilen yolculardır.Ülkeye giriş izni almamış yolcular geldikleri uçakla ülkelerine geri yollanırlar.Eğer uçak başka bir noktaya gidiyor ise INAD yolcu ilk uçak ile geldiği ülkeye gönderilmelidir.Uçak mürettebatı bu tip yolcu uçağa alınmadan, kişi hakkında 'CIS' formu vasıtası ile bilgilendirilir.

 

MAHKUM YOLCU;

Yanında koruma personeli bulunmayan mahkûmlar uçakla seyahat ettirilmez.

Kolluk kuvvetleri veya diğer ilgililer, mahkûmu bir yere götürmek istediklerinde, mahkûmun kimliği, götürüleceği yer ve tarihi ve mahkûmun tehlikeli olup olmadığını bildirir.

Refakatçi koruma personeli, mahkûmun, kibrit, çakmak vb. yasak maddeler taşımasına engel olur.

Refakatçi koruma personeli gerektiğinde mahkûmu tesirsiz hale getirebilecek fiziki güce ve donanıma sahiptir,

Mahkûm, uçakta masa ve koltuk gibi bir yerlere kelepçelenmez ve refakatçi koruma personeli, uçak içerisinde göz yaşartıcı bomba veya mahkûmu güçsüz bırakacak gaz ve benzeri maddeler kullanamaz,

Refakatçi güvenlik personeli, kaptan pilot ve uçuş personeline, uçakta bulundukları koltuk numaralarını bildirmek zorundadır,

Mahkûm ve refakatçileri, bütün yolculardan önce uçağa alınır ve en son uçağı terk ettirilir.

Mahkûm uçağın en arkasında ve çıkış kapılarının uzağında bulunan iki veya daha fazla koltuklu sıralarda iki refakatçi arasına, refakatçinin tek olması halinde ise iç tarafa oturtulur.

Mahkûm tuvalete gidiş ve gelişte kontrol ve gözetim altında bulundurulur.

Refakatçi ve mahkûma seyahat halinde iken normal yemek verilmekle beraber, metal çatal, bıçak ve alkollü içki verilmez.

Mahkûmun diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye düşüreceği değerlendirilmesi halinde, Tailwind Havayolları mahkûmu uçağa almayabilir.

Tehlikeli olduğu kanaati uyandıran mahkûmların birden fazla olması halinde, sadece biri uçağa kabul edilir. Bu gibi durumlarda Tailwind Havayolları refakatçinin birden fazla olmasını isteyebilir.

Kaptan diğer yolcuların can güvenliğinden endişe duyması durumunda bu tür yolcunun uçurulmamasına karar vermekle şirket adına yetkili ve sorumludur.

 

ASİ KURALSIZ YOLCULAR HAKKINDA POLİTİKA  

YERDE

Yolcu sorunlu olduğunu belirten birçok davranış sergiler. Kişinin sorunlu olduğunu uçağa gelene kadar check in, bagaj kontrolü ve çıkışa gelene kadarda anlamak mümkündür. Yolcunun sorunlu olduğu anlaşıldığında sorun çıkmasını önlemek amacı ile önceden uçuş ekibi uyarılır ve gerekli tedbirler alınır.

Yolcu sorun çıkarmaya devam eder ve şiddette başvurursa uçağa alınmaz.

Yolcunun uçuşa kabul edilmemesi durumunda derhal güvenliğe haber verilir ve rapor tutulur.

-              Sorunlu yolcunun uçuşa kabulü durumunda kaptan ve kabin amiri yolcuya nasıl davranılması ve neler yapılması konusunda müzakerede bulunarak karar verirler ve güvenlik bölümüne bilgi verirler.

-              Böyle bir durumda İstasyon Müdürü de prosedürler çerçevesinde uygun kararı verir.

Yolcunun sorunlu olduğunun anlaşılmasından sonra eğer uçağa almaya karar verilir ise özellikle dikkat etmesi için kabin amirine detaylı bilgi verilir.

 

HAVADA

Uçuşta meydana gelen tüm olaylarda nihai karar kaptan tarafından verilir. Bu otorite Tokyo Konvansiyonuna göre yerde kalkış öncesi yolcuların uçağa alınışı ve uçak kapılarının kapatılmasından inişi takiben yolcuları indirmek için kapıların açılmasına kadar olan süreyi kapsar. Herhangi bir sorunun olması halinde kaptan operasyonla da iletişim kurarak sorunun ne olduğunu ve ne yapmaya karar verdiğini bildirir.

Böyle bir durumda kaptan uçuş sonrası konu ile ilgili raporunu yazarak gerekli otoritelere yollar. Eğer uçuş esnasında yolcuların bir veya bir kısmında normalin dışında davranışlar fark edilirse bu kabin amirine bildirilir.

Eğer yolcunun davranışları kanunlara uygun değil ise, yolcu kabin amiri tarafından uyarılır, fakat yolcunun uyarıları dikkate almayarak davranış şekline devam etmesi halinde kabin ekibi olayları tam olarak kabin amirine nakletmelidir. Kabin amiri de kaptan ile alacağı karar doğrultusunda şu davranış sırasını uygular:

Kaptan olay ile ilgili her konuda bilgilendirilir.

Yolcu sözlü olarak uyarılır İlgili uyarı yolcuya okunur

Uçuş esnasında otoriteler yolcunun kimliğini belirlemek amacı ile uçakla bağlantı kurarak yolcu ile görüşürler.

 

Güncelleniyor...